Pomoce jeździeckie

Przepływ informacji pomiędzy koniem a jeźdźcem realizowany jest za pośrednictwem tzw. pomocy jeździeckich czyli specjalnego języka komunikacji niewerbalnej. Pomoce jeździeckie są sygnałami przekazywanymi przez jeźdźca dzięki, którym oddziałuje on na wierzchowca celem nakłonienia go do wykonywania wymaganych poleceń. Język jeździecki posiada swoją częstotliwość, intonacje i budowę. Pomoce jeździeckie dzieli się na naturalne pomoce jeździeckie oraz…

Kondycja jeździectwa

Kondycja jeździectwa

Jeździectwo w Polsce ma bardzo długą tradycję. W XVIII W jeźdźcy polscy byli uważani za najlepszych w Europie. Na początku XX W Polskie jeździectwo miało swój rozkwit. W tym okresie powstało na obszarze naszego kraju dużo szkółek jeździeckich a polscy jeźdźcy zdobyli wiele osiągnięć sportowych na wielu konkursach, a nawet na olimpiadach. W 1928 roku…