Błędy w stosowaniu pomocy jeździeckich

Jazda konna wymaga od jeźdźca umiejętnego posługiwania się pomocami jeździeckimi. Są one sposobem komunikowania się między jeźdźcem, a wierzchowcem. Podzielić je można na pomoce naturalne i dodatkowe.

W ramach pomocy naturalnych zaliczyć można:

Dosiad
Oddziaływanie łydkami
Oddziaływanie rękoma
Głos

Do pomocy dodatkowych zaliczyć można:

1. Palcat
2. Ostrogi

Więc posiadamy pełny wachlarz narzędzi pozwalających jeźdźcowi na wpływanie na swojego wierzchowca. Mogłoby się zdawać, iż wystarczy sprawne posługiwanie się nimi, by móc jeździć na wierzchowcu. Niestety pomimo tego, że umiejętne posługiwanie się pomocami jeździeckimi jest niezbędne do jazdy konnej nie zawsze nasz koń reaguje na nie prawidłowo. Z jakiego powodu tak się dzieje?

Po pierwsze należy tu rozróżnić czy błąd związany z niereagowaniem na pomoce jeździeckie leży po stronie zwierzęcia czy jeźdźca. W większości przypadków okazuje się, że zła komunikacja wynika z pomyłek po stronie jeżdżącego.

Najczęstszym błędem jest niewłaściwe lub niedbałe stosowanie pomocy jeździeckich. Pomoce jeździeckie są tylko wtedy efektywne jeśli jeździec stosuje je zajmując właściwe położenie w siodle, postawę oraz używając je w odpowiednim miejscu.
Bardzo istotną sprawą jest stosowanie pomocy z umiarem. Za mocne ich używanie może znieczulić naszego wierzchowca na ich oddziaływanie, natomiast delikatne nie da oczekiwanego skutku.
Pomoce jeździeckie powinny być używane z wyczuciem, a ich intensywność powinna być dawkowana.

Następnym istotnym błędem czynionym przez jeżdżących jest niełączenie pomocy jeździeckich ze sobą. Czasami bywa tak, że jeździec stara się oddziaływać na wierzchowca przy użyciu jednej pomocy jeździeckiej. Dodatkowo inne pomoce mogą oddziaływać sprzecznie z naszymi zamierzeniami.

Kolejnym poważnym błędem wykonywanym przez jeżdżących konno jest nieodpowiednie wyczucie chwili w używaniu pomocy jeździeckich. Ważne aby pomoce jeździeckie były stosowane we właściwej kolejności. Najpierw oddziaływanie dosiadem, łydka, ręce oraz głos jeźdźca. Realizowanie tego nie może być zbyt wolne.

Ostatnia sprawą powiązaną z nieskutecznością pomocy jeździeckich jest upór bądź chęć władania przez wierzchowca. Nasz wierzchowiec może pragnąć narzucać nam swoje zamiary, żeby tego nie robił musimy konsekwentnie i zdecydowanie używać pomoce jeździeckie.

Pamiętajmy, że nawet jeśli znamy mechanizmy używania pomocy jeździeckich oraz mamy dobrej jakości akcesoria jeździeckie nie daje nam to gwarancji, że nasz koń nas posłucha. Musimy wtedy dobrze przeanalizować takie zdarzenie starając się wyłapać przyczynę takiego postępowania. Jeździectwo wymaga od nas ciągłego uczenia się, a nasze doświadczenie będzie się powiększało z każdą chwilą spędzoną na koniu.